Betaling
  • Individuele therapie (50 minuten) - 50 euro
  • Koppeltherapie (60 minuten) - 60 euro
De betaling gebeurt steeds cash aan het einde van iedere sessie. De praktijk beschikt niet over bancontact.
Indien u hiervoor schriftelijke toestemming geeft, bezorgen wij een brief bij het begin en het einde van de therapie aan uw verwijzer en/of huisarts. Ook psycho-educatie, vragenlijsten, huiswerkformulieren en oefeningen zijn in deze prijs inbegrepen.

Terugbetaling
Voor een consult bij een psycholoog-psychotherapeut wordt er door de meeste mutualiteiten
- een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen
- geen terugbetaling voorzien voor volwassenen

Elke mutualiteit heeft echter een andere regeling! Contacteer uw ziekenfonds of hospitalisatieverzekering voor meer informatie. Via de pagina Links kan u een link raadplegen met de terugbetalingsregelingen.

Daarnaast is het zinvol om uw hospitalisatieverzekering te raadplegen. Sommige verzekeringen voorzien een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psycholoog-psychotherapeut, tot 6 maanden na een hospitalisatie. In dat geval is een verwijzing van de behandelende arts wel noodzakelijk.

Afspraak annuleren
Indien u een afspraak niet kan nakomen, vragen wij u minstens 48u op voorhand te verwittigen. Op die manier stelt u ons in staat op het vrijgekomen uur een andere cliënt in te boeken. Wanneer u niet verwittigt, dient u de gemaakte afspraak voor 100% te vergoeden. Voor laattijdig geannuleerde afspraken vragen wij een vergoeding van 25 euro
Volg onze nieuwe updates