Na de aanmelding zal een eerste kennismakingsgesprek gepland worden. Met behulp van dit gesprek en eventueel met gebruik van vragenlijsten, worden uw klachten en hulpvraag grondig in kaart gebracht en een behandeladvies geformuleerd. Na dit gesprek wordt overlegd welke therapeut u de best mogelijke behandeling kan bieden of welke doorverwijzing geschikt is.

Tijdens de eerste behandelgesprekken zal uw therapeut uw inzicht in de problemen trachten te vergroten. Er wordt een probleemsamenhang opgesteld die een heldere en duidelijke verklaring biedt waarom de huidige problemen ontstaan zijn en blijven bestaan.

Vervolgens worden verschillende technieken gebruikt om de geselecteerde problemen te veranderen. Deze technieken zijn vaak gedragstherapeutisch geïnspireerd.

Het effect van de therapie wordt regelmatig samen met u geëvalueerd. U kan in het kader hiervan gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen. Indien gewenst kunnen de resultaten van de vragenlijsten worden vergeleken met eerdere metingen om zo het resultaat van de therapie te objectiveren.

Bij aanvang van de therapie komt u meestal wekelijks of tweewekelijks. Naar het einde van de behandeling kan er meer tijd tussen twee sessies gelaten worden, en dit steeds in onderling overleg met uw therapeut.
Volg onze nieuwe updates