Hulp helpt bij het stoppen met roken! Slechts 3 tot 5% van de rokers die zonder hulp stoppen, houden dat 6 tot 12 maanden vol. Een rookstopbegeleiding, eventueel aangevuld met een rookstopgeneesmiddel, zal je kansen om met succes te stoppen aanzienlijk verhogen!

De praktijk heeft momenteel enkel een groepsaanbod en biedt geen individuele begeleiding.


Verloop van het stoppen met roken in groep

De acht sessies zijn gespreid over een viertal maanden. Er wordt ingezet op de drie onderdelen van de verslaving: de fysieke, psychologische én gewoonteverslaving.
 
De eerste sessies zijn een uitgebreide voorbereiding op de stopdag die ná sessie 3 ingaat. Je motivatie om te stoppen met roken wordt verder versterkt. Je wordt je bewust van de gewoonten die je doorheen de jaren als roker hebt opgebouwd. Op welke manier de sigaret je een psychologische houvast geeft (bijvoorbeeld in sociaal contact of bij stress). In dat kader krijg je een aantal taken mee naar huis met het oog op verandering van je rookgedrag. Voor de lichamelijke hunker, krijg je advies of  je de eerste weken van de rookstop kan geholpen worden met nicotine vervangende middelen of met rookstopmedicatie.
 
Tijdens de daarop volgende sessies leer je gepast omgaan met ontwenningsverschijnselen, momenten van drang en risicovolle situaties. Je krijgt praktische tips en adviezen om vol te houden en wordt geholpen bij het inoefenen van nieuwe gewoonten. Er komen specifieke thema’s aan  bod  zoals omgaan met stress, angst voor gewichtstoename, hervalpreventie,….

Kostprijs
De ziekteverzekering voorziet een tussenkomst voor rookstopconsultaties. U betaalt enkel het remgeld: d.i. 48€ voor 8 groepssessies van 90 minuten (dus 6€/sessie). Als u een verhoogde tegemoetkoming hebt, betaalt u slechts  24€. 

Locatie
A.Z. Vesalius te Tongeren (http://www.azvesalius.be/PatBez/rookstop.html)

Volg onze nieuwe updates