Op vraag van ouders, school, logopedist, arts, CLB,... kan een uitgebreid intelligentie-onderzoek worden afgenomen. Bij praktijk Melius wordt dit steeds uitgevoerd door een erkend neuropsycholoog. 

Dit onderzoek heeft als doel de cognitieve mogelijkheden van een kind (6 t/m 16 jaar) grondig in kaart te brengen. Hieruit volgt een analyse van de sterktes en beperkingen van een kind/jongere.

Het uiteindelijke doel van de intelligentietest is niet de score op zich, maar het bieden van inzichten die zowel voor het kind als voor de omgeving voor verduidelijking zorgen. Er wordt advies op maat gegeven betreffende de verdere aanpak van de aanmeldingsklacht.

Onderzoeksvragen intelligentieonderzoek
- Moeilijkheden met leren
- Vermoeden van hoogbegaafdheid
- Terugbetaling logopedie
- Uiteenlopende schoolresultaten
- Als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leerstoornis of ontwikkelingsstoornis
- Als hulpmiddel om in te zetten tijden studiebegeleiding of bij onduidelijkheid omtrent studierichting

Voorwaarden
- Het kind/jongere beheerst de Nederlandse taal
- 6 jaar t.e.m. 16 jaar
- Bij gescheiden ouders is toestemming van beide ouders noodzakelijk

Werkwijze
Een intelligentieonderzoek duurt ongeveer twee uur. Het onderzoek zal worden afgenomen met de meest recente test, WISC-V-NL. De resultaten van de test bieden een Totaal IQ, alsook inzicht in vijf andere gebieden waaruit intelligentie is samengesteld: Verbaal Begrip, Visueel Ruimtelijk, Fluïd Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.

Nadat het verslag is gescoord en geïnterpreteerd worden zowel ouders alsook kind opnieuw uitgenodigd voor een bespreking van de resultaten en ontvangen zij het uitgebreid verslag.

Kostprijs
Het intelligentieonderzoek bedraagt 250 euro.
(150 euro intake en test, 60 euro verslag en nabespreking, 40 euro materiaalkost).

Mutualiteiten
De Voorzorg biedt een terugbetaling van 60 euro.
Bij alle andere mutualiteiten dient men navraag te doen.
Volg onze nieuwe updates