Wij werken kortdurend. Dit betekent dat de meeste behandelingen een tiental sessies in beslag nemen. Dit spreidt zich gemiddeld over vier tot zes maanden. Afhankelijk van de problematiek, kan een meer langdurige traject aangewezen zijn.

Ons handelen als hulpverlener is transparant. Uw therapeut zal steeds duidelijk communiceren over het gekozen behandelplan, de te gebruiken technieken en de voortgang van de therapie.

Wij werken nauw samen met artsen en andere betrokken zorgverleners, steeds met inachtneming van beroepsgeheim, privacy en patiëntenrechten. Voordat wij communiceren met derden zal steeds uw schriftelijke toestemming gevraagd worden. Wij waarborgen uiterste discretie.
Volg onze nieuwe updates