Wij hebben momenteel een wachtlijst voor namiddag -en avonduren. Als u zich in de voormiddag kan vrij maken, kan u het formulier invullen.

Er is géén wachtlijst voor:

groepssessies ‘stress en burn-out’: aanmelden via secretariaat@praktijkmelius.be

> loopbaanbegeleiding: aanmelden via secretariaat@praktijkmelius.be

U dient zich aan te melden via onderstaand contactformulier.  Het is niet mogelijk om u telefonisch aan te melden. 

Wij antwoorden u per mail. Krijgt u geen antwoord? Bekijk dan zeker of onze mail niet bij  'spam' terecht is gekomen!

Als u zich overdag kan vrij maken, bent u meestal het snelste aan de beurt.

> Locatie Tongeren: Hazelereik 38 3700 Tongeren
> Locatie Hoeselt: Hortensialaan 5 3730 Hoeselt

Heeft u dringend (binnen de 48 uren) hulp nodig? Wij bieden geen crisishulpverlening en kunnen u niet onmiddellijk een gesprek aanbieden. U kan zich best wenden tot de huisarts (van wacht) of de spoedgevallendienst van een ziekenhuis in uw buurt.  Uw huisarts kan ook een mobiel crisisteam voor u inschakelen.

 

Uw vraag: voor welke klachten wenst u begeleiding

Indien gewenst mag u hier aanduiden waarvoor u begeleiding wenst. Dit is niet verplicht en kan ook tijdens de intake met u verkend worden.

Locatie

Therapievorm

Uw leeftijd

Tijdstip

Duid hier zo veel mogelijk momenten aan waarop u beschikbaar bent (Let op: overdag komt u vaak sneller aan de beurt). Voor kinderen/jongeren tussen 12 en 16 jaar is er enkel mogelijkheid voor therapie op zaterdag voormiddag.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Andere

Verwijzer

Vul hier de naam van de verwijzer, met eventuele beroepstitel in, of vermeld dat u op eigen initiatief komt

Andere opmerkingen

Vul hier een eventuele voorkeur voor psycholoog, opmerkingen rond aanmeldklacht of andere informatie in

Uw gegevens

Vul hier uw persoonlijke gegevens in (gelieve alle velden in te vullen) Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en vallen onder het beroepsgeheim. Ze worden onder geen beding gebruikt voor commerciële doeleinden. Na contactname voor de opstart van de therapie worden uw gegevens uit deze database verwijderd. U kan ons op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen uit de database per mail of via het contactformulier.
Uw dossier wordt enkel aan derden (verwijzer/huisarts) meegedeeld mits uw schriftelijke toestemming.
Volg onze nieuwe updates