Hulp helpt bij het stoppen met roken! Slechts 3 tot 5% van de rokers die zonder hulp stoppen, houden dat 6 tot 12 maanden vol. Een rookstopbegeleiding, eventueel aangevuld met een rookstopgeneesmiddel, zal je kansen om met succes te stoppen aanzienlijk verhogen!

U kan in groep stoppen met roken of individueel begeleid worden.


Stoppen met roken in groep

Tijdens een intensieve ontwenningsbegeleiding in groep, word je doorheen 8 sessies ondersteund in het stoppen met roken. Een psycholoog/tabakoloog volgt je daarbij op tot drie maanden na de rookstop. Voor deelname word je eenmalig individueel gezien door de tabakoloog. De 7 resterende sessies gaan door in groep.

Tijdens het eerste gesprek stelt de tabakoloog je rokersprofiel op. Er wordt gepeild naar de mate van fysieke verslaving aan de sigaret. Er wordt beslist of je de eerste weken van de rookstop kan geholpen worden met nicotine vervangende middelen of met rookstopmedicatie. Tenslotte wordt je motivatie om te stoppen met roken verder versterkt en er wordt nagegaan of een groepsaanpak voor jou aangewezen is.

De eerste groepssessies zijn een uitgebreide voorbereiding op de gezamenlijke stopdag die na sessie 3 ingaat. Verder wordt er gekeken naar de gewoonten die je doorheen de jaren als roker hebt opgebouwd. Je krijgt een aantal taken mee naar huis met het oog op verandering van je rookgedrag. Je medicatiegebruik wordt professioneel opgevolgd.

Tijdens de daarop volgende sessies leer je gepast omgaan met ontwenningsverschijnselen, momenten van drang en risicovolle situaties. Je krijgt praktische tips en adviezen om vol te houden en wordt geholpen bij het inoefenen van nieuwe gewoonten. Er komen specifieke thema’s aan  bod  zoals omgaan met stress, angst voor gewichtstoename,…. Gedurende de sessies wordt het CO-gehalte in je lichaam meermaals gemeten door middel van een eenvoudige test. Zo kan je zelf het resultaat van je inspanningen bijhouden doorheen de cursus.

Kostprijs: De ziekteverzekering voorziet een tussenkomst voor rookstopconsultaties. U betaalt enkel het remgeld: d.i. 15 euro voor een eerste individueel consult van 30 minuten (met verhoogde tegemoetkoming 2 euro) en 42 euro voor 7 groepssessies van 90 minuten (met verhoogde tegemoetkoming 21 euro). 

Locatie: A.Z. Vesalius te Tongeren (http://www.azvesalius.be/PatBez/rookstop.html)

Volg onze nieuwe updates